VILKÅR OG BETINGELSER

VILKÅR

For å bli kunde hos Fit Me må du være over 18 år, myndig og ha full juridisk rett til å inngå en avtale med en annen part. Etter registrering som kunde står du fritt til å velge hvilket produkt du ønsker å få levert/hente og godkjenner dermed å betale for den tjenesten du bestiller.

ANGRERETT

Utleverte måltid kan ikke returneres. Alle rettene leveres fryst og når fryste varer er tatt ut av fryserommet for hjemlevering er frysekjeden brutt – Varene behandles da som ferskvare. Det betyr at angrerett på denne type varer faller under unntak fra angreretten ihht. Angrerettloven.

Dette gjelder selvfølgelig ikke varer som det mot formodning skulle være noe galt med.

BETALING OG BETALINGSBETINGELSER

Betaling gjøres trygt ved bestilling med Stripe (kort), Vipps eller Pay Pal.

LEVERING

Vi leverer mandag mellom kl. 16:00 og 20:00. Leveringskostnad er kr 99,- til alle bydelene i Bergen.

På forespørsel kan Fit Me levere utover vårt leveringsområde ved større bestillinger.

Levering gjøres kun til oppgitt adresse og våre sjåfører vil henvende seg i døren ved levering. Om ingen er hjemme vil vi ringe på nummeret du har registrert ved bestilling. Får vi ikke kontakt med deg vil leveransen returneres. Den kan etter avtale hentes i våre lokaler neste dag. Leveringskostnad på kr 99,- vil bli belastet.

Budet leverer til inngangsdør på gateplan om ikke annet er avtalt, om kjøper bor i et leilighetskompleks e.l. er du selv pliktig til å møte Fit Me's sjåfør for å ta imot leveransen.

Dersom Fit Me ikke kan oppfylle sine leveringsforpliktelser etter avtale, grunnet uforutsette omstendigheter som Fit Me ikke råder over, slik som naturkatastrofe, værforhold, ulykker osv. vil ikke Fit Me stå ansvarlig for uteblitt leveranse. Fit Me skal i slike tilfeller informere alle berørte kunder så fort det er praktisk mulig. Leveransen vil deretter kunne bli levert/hentet så snart det lar seg gjøre etter ny avtale med kunden.

FEIL OG MANGLER

Er det feil eller mangel ved leveransen som åpenbart skyldes Fit Me vil vi etterse at kunden mottar tilstrekkelig kompensasjon for feilen. Skulle noe slikt skje håper vi kunden tar kontakt så snart som mulig så vi får anledning til å rette opp i dette. Kunden har selv ansvar for å sjekke innholdet når det blir levert.